Wierność

Wierność

W tych wszystkich momentach ocala mnie patrzenie nie przez pryzmat efektów, ale przez pryzmat relacji. A do tego właśnie powołuje mnie Bóg – do relacji z Nim. Nie do zgarniania tytułu pracownika miesiąca za najlepsze wyniki w „Królestwo Boże Company”.

Czytaj dalej „Wierność”

Nie-życie

Nie-życie

Św. Ireneusz z Lyonu napisał w jednym ze swoich dzieł, że „chwałą Boga jest żyjący człowiek” (AH IV,20,7). Dostrzegam bardzo wyraźnie, że Adwent jest dobrą sposobnością do odkrywania tej prawdy – aby oddawać chwałę Bogu mam żyć, nie wegetować.

Czytaj dalej „Nie-życie”

Sługa

Sługa

Doświadczam ostatnio tego, że nawrócenie to rzeczywiście „przemiana myślenia”. I Bóg przez powyższy fragment i kilka innych tekstów zmienił moje myślenie o czymś, co w Kościele chyba wydaje nam się oczywiste.

Czytaj dalej „Sługa”

Uwielbienie bez emocji

Uwielbienie bez emocji

„Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwała!” – te słowa Króla Dawida (Ps 34, 2) wybrzmiały dla mnie bardzo mocno jakiś czas temu, gdy, będąc w dużym strapieniu, pytałem Boga, co mogę zrobić, aby bardziej Go kochać, aby doświadczyć przemiany mojego serca – by nie było ono sercem z kamienia, ale sercem z ciała (Ez 36,26). Trwając przed Nim w poczuciu bezradności, usłyszałem proste wezwanie – „uwielbiaj Pana w każdym położeniu”. Uwielbiaj, czyli uznaj, że On jest Bogiem – oddaj Mu chwałę nie ze względu na to, co dla Ciebie czyni, ale ze względu na to, że ON JEST (KKK 2639).

Czytaj dalej „Uwielbienie bez emocji”